fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  อัตลักษณ์
  สนับสนุนงานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน
 • slidebg1
  อัตลักษณ์
  สนับสนุนงานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน
 • slidebg1
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1-64
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1-64

ข่าวทั่วไป

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

คลังภาพกิจกรรม

image
17
Jul

การประเมินคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

 • ห้องปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
image
25
Jun

โครงการสำนักงานสีเขียวและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "มอบถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ถวายเทียนพรรษาและทำความสะอาดวัด"

 • โรงพยาบาลพุทธโสธร วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
image
28
Feb

ฟังบรรยาย เรื่อง "ศิลปแห่งความสุข" โดยคุณพศิน อินทรวงค์

 • ห้องอุตตมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12

Need More Information?

Graduate College
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Contact

สถานที่ตั้ง/ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

grad@grad.kmutnb.ac.th

02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408