บัณฑิตวิทยาลัย - Graduate College
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    อัตลักษณ์
    สนับสนุนงานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน
  • slidebg1
    อัตลักษณ์
    สนับสนุนงานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

ระบบสืบค้น

ประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ฯ

รายชื่อรับเล่มวิทยานิพนธ์ฯ

รายชื่ออาจารย์บัณฑิตศึกษา

ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ

Need More Information?

Graduate College
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Contact

สถานที่ตั้ง/ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

grad@grad.kmutnb.ac.th

02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408