พิธีวางพวงมาลารูปปั้น "ทวาปูชนียาจารย์"

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน