1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
E-mail : grad@kmutnb.ac.th
โทร. 02-555-2000 ต่อ 2405, 2407,2408
งานวิชาการ ต่อ 2413-2415