fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
07
Nov

รับสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2562

  • 07/11/2018
  • 12:13:17
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 237

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2562 โดยทีมที่ส่งผลงานในรอบแรก

จะมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 40 ทุน ทุนละ 15,000.00 บาท อ่านรายละเอียดและส่งผลงาน (ออนไลน์)

ได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th/innovation/ (ภายในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)