fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
27
Nov

โครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานวช. และแหล่งทุนภายนอก

  • 27/11/2018
  • 11:21:47
  • Sansanee Emprakot
  • 491

โครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานวช. และแหล่งทุนภายนอก ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินราทรราชินี โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และนักศึกษาที่ได้รับทุน ปี 2562)

 

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่  https://goo.gl/forms/4ytwSfBMrBnTPf7o2