fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
27
Dec

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2562 จาก สวทช.

  • 27/12/2018
  • 16:05:26
  • Sansanee Emprakot
  • 648

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2562 จาก สวทช. ประกอบด้วย 4 หลักสูตร 
1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering: AE)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems: ICTES)
3. วิศวกรรมหลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources Engineering: SERE)
4. ประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (Rail Transportation Certificate: RT)

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 14 มีนาคม 2562 (ตามเอกสาร)

https://www.facebook.com/TAIST-Tokyo-Tech-125548757802640/

 

Attach File