fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
21
Feb

ทุน Ph.D. & Post Doctorate Scholarships เพื่อศึกษาต่อ ณ The Graduate School, Convergence Department, Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), South Korea

  • 21/02/2020
  • 15:35:37
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 1043

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติได้รับการประสานงานจาก Prof. Dr. Gyeung Ho Choi, College of Transdisciplinary Studies, Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)

ประกาศรับสมัครผู้รับทุน Ph.D. & Post Doctorate Scholarships เพื่อศึกษาต่อ ณ The Graduate School, Convergence Department, Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), South Korea

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1024

Attach File