fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
26
Feb

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2563 รอบที่ 1 จาก สวทช.

  • 26/02/2020
  • 14:30:21
  • Sansanee Emprakot
  • 872

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2563 รอบที่ 1

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

 

Attach File