fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
08
May

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • 08/05/2020
  • 12:08:55
  • Sansanee Emprakot
  • 663

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  ในวันที่  12 และ 14 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 – 15.00 น.  โทร. 0-2555-2411