fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
20
Aug

โครงการบรรยายพิเศษและ Workshop เรื่อง "Color Image Processing Considering Human Sensitively"

  • 20/08/2020
  • 11:37:06
  • Sansanee Emprakot
  • 274

บรรยายพิเศษและ Workshop เรื่อง "Color Image Processing Considering Human Sensitively"
จากผู้ทรงคุณวุฒิ "ศาสตราจารย์ ดร.อากิระ ทากุชิ" จากมหาวิทยาลัย Tokyo City University ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting

สามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/rTJrb6ptS816NJs58