fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
11
Sep

เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิชาพื้นฐาน ประเมินความสามารถ และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 11/09/2020
  • 15:45:32
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 215

เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิชาพื้นฐาน ประเมินความสามารถ และวิชาภาษาอังกฤษ

จากเดิม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563