fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
16
Sep

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปิดระบบสารเทศเพื่อปรับปรุงในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

  • 16/09/2020
  • 11:24:40
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 87

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปิดระบบสารเทศเพื่อปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ซึ่งทำให้ระบบสารสนเทศต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานได้

1. ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

2. ระบบส่งเกรดออนไลน์และประเมินการสอนอาจารย์

3. ระบบสารสนเทศเพื่องานรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา *

4. ระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา

5. ระบบตารางสอนตารางสอบ

6. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

7. ระบบจัดการข้อมูลทุนนักศึกษา

8. ฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษา (Kbase)

ขออภัยในความไม่สะดวก