ห้อง 12B05

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 12B05

บรรจุ 6 เครื่อง

   

เวลา เปิด-ปิด จันทร์-ศุกร์ : เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-18.00 น.

เสาร์ : เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น.