fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  วิสัยทัศน์
  เป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดัน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้บัณฑิต มีความเป็นเลิศด้วยการบริหารที่ทันสมัย
 • slidebg1
  อัตลักษณ์
  สนับสนุนงานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือมาตรฐาน

ข่าวทั่วไป

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

คลังภาพกิจกรรม

image
15
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

 • ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1
image
15
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ต่อ 1)

 • ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1
image
15
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ต่อ 2)

 • ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1

Need More Information?

Graduate College
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Contact

สถานที่ตั้ง/ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

grad@grad.kmutnb.ac.th

02-555-2000 ต่อ 2405, 2407, 2408