fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม

image
30
Jan

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

  • ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี
image
30
Jan

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ต่อ)

  • ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี
image
07
Nov

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการห้องสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 ห้อง

  • บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
image
09
May
image
15
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

  • ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1
image
15
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ต่อ 1)

  • ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1
image
15
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ต่อ 2)

  • ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1
image
11
Mar

สัมมนาเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ

  • ห้องปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
image
18
Feb

ปันข้าว...เพื่อหมอและบุคลากรทางการแพทย์

  • ณ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
image
17
Jul

การประเมินคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

  • ห้องปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12