fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม

image
09
May
image
15
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

  • ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1
image
15
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ต่อ 1)

  • ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1
image
15
Mar

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ต่อ 2)

  • ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 1
image
11
Mar

สัมมนาเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ

  • ห้องปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
image
18
Feb

ปันข้าว...เพื่อหมอและบุคลากรทางการแพทย์

  • ณ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
image
17
Jul

การประเมินคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

  • ห้องปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
image
25
Jun

โครงการสำนักงานสีเขียวและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "มอบถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ถวายเทียนพรรษาและทำความสะอาดวัด"

  • โรงพยาบาลพุทธโสธร วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
image
28
Feb

ฟังบรรยาย เรื่อง "ศิลปแห่งความสุข" โดยคุณพศิน อินทรวงค์

  • ห้องอุตตมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12