fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

การจัดทำหลักสูตร และมคอ.

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 หลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 2020-09-10 90 DOWNLOAD
2 ปรับปรุงแก้ไขแบบเล็กน้อยโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง 2020-09-10 71 DOWNLOAD
3 โครงการพิเศษใหม่ 2020-09-10 85 DOWNLOAD
4 แบบฟอร์ม OBE 2 (word) 2023-10-05 20 DOWNLOAD
5 แบบฟอร์ม OBE 2 (pdf) 2023-10-05 17 DOWNLOAD