fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

การจัดทำหลักสูตร และมคอ.

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 หลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 2020-09-10 86 DOWNLOAD
2 แบบฟอร์ม OBE 2 2023-09-18 216 DOWNLOAD
3 ปรับปรุงแก้ไขแบบเล็กน้อยโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง 2020-09-10 62 DOWNLOAD
4 โครงการพิเศษใหม่ 2020-09-10 64 DOWNLOAD