fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

การจัดทำหลักสูตร และมคอ.

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 หลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 2020-09-10 66 DOWNLOAD
2 มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร 2020-09-10 111 DOWNLOAD
3 ปรับปรุงแก้ไขแบบเล็กน้อยโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง 2020-09-10 37 DOWNLOAD
4 โครงการพิเศษใหม่ 2020-09-10 50 DOWNLOAD