fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)

  • สถานที่จัดงาน: ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
  • วันที่จัดงาน: 01/05/2024
  • 194