fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการสำนักงานสีเขียวและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "มอบถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ถวายเทียนพรรษาและทำความสะอาดวัด"

  • สถานที่จัดงาน: โรงพยาบาลพุทธโสธร วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
  • วันที่จัดงาน: 25/06/2020
  • 624