fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการสานสัมพันธ์-มจพ. รักษ์โลก (ต่อ)

  • สถานที่จัดงาน: ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
  • วันที่จัดงาน: 20/05/2023
  • 418

จัดโดยสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา