fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและจิตสำนึกที่ดี "บัณฑิตวิทยาลัยปันน้ำใจ เปิดเทอมใหญ่ มอบของใช้ให้น้อง"

  • สถานที่จัดงาน: โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย จ.อุทัยธานี
  • วันที่จัดงาน: 19/05/2023
  • 270