fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง "วิถีความสำเร็จการสร้างธุรกิจที่ต้องรู้ตัวและวัดได้"

  • สถานที่จัดงาน: ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
  • วันที่จัดงาน: 28/06/2023
  • 477