fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนะนำการสมัครทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
  • วันที่จัดงาน: 20/07/2023
  • 119