fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) ปีการศึกษา 2565

  • สถานที่จัดงาน: ห้องประชุมปรมะ อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12
  • วันที่จัดงาน: 25/08/2023
  • 158

รายละเอียด