fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนวัตกรรม มจพ.

  • สถานที่จัดงาน: ณ ห้องประชุม CLOUD 9 ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วันที่จัดงาน: 13/03/2024
  • 160

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนวัตกรรม มจพ. ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม CLOUD 9 ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://kmutnbgallery.quickconnect.to/mo/sharing/Ufay9pwUz