fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
31
Mar

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาฯ มจพ. -สวทช. ปี2564

  • 31/03/2021
  • 11:47:56
  • Sansanee Emprakot
  • 580

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2564

Attach File