fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
14
Sep

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาประเมินคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • 14/09/2021
  • 17:19:19
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 14

บัณฑิตวิทยาลัยขอสำรวจการประเมินคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ตาม link ด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มประเมินคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (google.com)

ขอบคุณค่ะ