fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
17
Sep

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

  • 17/09/2021
  • 00:17:55
  • พีรกร พันธ์บุญเกิด
  • 55

บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. เปิดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2564 (รายละเอียดดังประกาศ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : peerakorn@grad.kmutnb.ac.th 

Attach File Attach File