fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
19
Oct

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ชั้น 12 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • 19/10/2021
  • 12:16:59
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 114

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง