fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
19
Oct

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • 19/10/2021
  • 12:21:28
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 74

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attach File