fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
24
Oct

แจ้งนักศึกษาที่ได้สมัครขอรับเงินช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • 24/10/2021
  • 15:17:32
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 108

ขอให้นักศึกษาแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในแบบฟอร์มนี้ 

https://forms.gle/95HyApTABSSxrou6A และเพิ่มเพื่อนไลน์กลุ่ม เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 

 

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.