fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
12
Nov

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • 12/11/2021
  • 16:06:15
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 124

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอให้นักศึกษาแนบเอกสารรับเงินได้ที่ https://forms.gle/j3yuVAzfhsFSn9jS8

Attach File