fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
18
Jan

ทดสอบระบบสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับผู้เข้าสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

  • 18/01/2022
  • 20:19:43
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 338

1. รายชื่อและห้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sWBrbCAhlkVrEvoeGMSBHGUkG8GTRcsa/edit?usp=sharing&ouid=100633488495322704208&rtpof=true&sd=true
2. แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ https://drive.google.com/file/d/18gpbTTHkX9btbXXGqJ1kxzBVKuDBHj4l/view?usp=sharing
3. ขั้นตอนการสอบออนไลน์ https://drive.google.com/file/d/1SIL8LyE32Q5DZ2s9OtD6OhCoKvqo_hFx/view?usp=sharing