fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
08
Apr

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Registration to join an opened colloquium for a graduate student)

  • 08/04/2022
  • 12:16:01
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 128

สามารถสมัครเข้าร่วมฟังได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

สมัครร่วมฟังได้ที่ https://forms.gle/mKMyPzuJpG49CYHH7