fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
22
Apr

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.”

  • 22/04/2022
  • 15:35:59
  • Sansanee Emprakot
  • 58

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.”  โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนจากสำนักงาน วช. พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกียรติ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์ แนะนำเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้ทุนวิจัยฯ พร้อมตอบข้อซักถาม  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เริ่มเวลา  09.00 – 12.00 น.  รุปแบบ online ผ่านระบบ Google Meet

สามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/iT71N6L4Dkjh5Uyb9