fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
10
May

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครการจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ครั้งที่ 2)

  • 10/05/2022
  • 09:56:07
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 757

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ช่วงที่ 2)

สำหรับนักศึกษา https://drive.google.com/file/d/1PuWS0Py36WK-wtn-0TynRDiFZ0mTFmzG/view?usp=sharing
สำหรับผู้ปกครอง https://drive.google.com/file/d/18d-TRb4HcacOHhpEmua4W6S9Xggimmnv/view?usp=sharing

สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/N6UYpx7o1rxgWLiR8

Attach File    Attach File (For IOS)