fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
30
May

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

  • 30/05/2022
  • 11:23:36
  • Sansanee Emprakot
  • 116

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.-มจพ. ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

 

Attach File