fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
14
Jun

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่1 (24คน)

  • 14/06/2022
  • 15:26:21
  • Sansanee Emprakot
  • 293

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบที่ 1 (24คน ตามรายชื่อในเอกสารประกอบ)

ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  ในวันที่  15-21 มิถุนายน  2565  เวลา 09.00 - 16.00 น.  

* ขอให้นักศึกษาแจ้งวัน เวลา ที่สะดวกเข้ามารับด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานการเงินได้เตรียมข้อมูล โทร. 0-2-555- 2000 ต่อ  2411, 2416, 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th

 

Attach File