fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
06
Jul

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงาน วช.

  • 06/07/2022
  • 10:59:37
  • Sansanee Emprakot
  • 44

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2566  จากสำนักงาน วช.

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11579

และเอกสารทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1d0-jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZESf

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

  •  นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS  ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  •  หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS  ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น

Attach File Attach File