fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
29
Nov

แจ้งปิดระบบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติฯ

  • 29/11/2022
  • 10:47:16
  • Sansanee Emprakot
  • 71

เนื่องด้วยมีจำนวนนักศึกษาสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เป็นจำนวนมาก  

บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งปิดระบบการรับทุนฯ  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.50 น.

หากงบประมาณคงเหลือ จะเปิดระบบใหม่ ได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565