fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
01
Dec

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • 01/12/2022
  • 10:32:46
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 375

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 รูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/grad.kmutnb

Attach File    Attach File (For IOS)