fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
06
Dec

แจ้งเปิดระบบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติฯ รอบที่ 2

  • 06/12/2022
  • 12:36:54
  • Sansanee Emprakot
  • 351

ประกาศ แจ้งเปิดระบบทุนขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติฯ รอบที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดระบบรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานฯ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00  เป็นต้นไป   จนกว่างบประมาณหมด

โดยจะพิจารณาการสมัครตามลำดับก่อน-หลัง และเอกสารครบถ้วนตามประกาศ  

ระบบรับสมัครทุนฯ :  http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/index.php