fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
20
Jan

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Registration to join an opened colloquium for graduate students)

  • 20/01/2023
  • 14:47:33
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 132

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://forms.gle/hcibo7kgJ3UrDxFg8