fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
31
Jan

แจ้งปิดระบบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติฯ

  • 31/01/2023
  • 12:44:51
  • Sansanee Emprakot
  • 223

เนื่องด้วยมีจำนวนนักศึกษาสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เป็นจำนวนมาก 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งปิดระบบการรับทุนฯ  ในวันที่ 31 มกราคม 2566  

หากงบประมาณคงเหลือ จะเปิดระบบใหม่และแจ้งให้ทราบในภายหลัง