fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
28
Feb

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่1 (24คน)

  • 28/02/2023
  • 14:01:37
  • Sansanee Emprakot
  • 639

     ขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 24 คน  ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  ระหว่างวันที่  1-3 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น.  

* ขอให้นักศึกษาแจ้งวัน เวลา ที่สะดวกเข้ามารับด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานการเงินได้เตรียมข้อมูล โทร. 0-2-555- 2000 ต่อ  2411, 2416, 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th

Attach File    Attach File (For IOS)