fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
08
Mar

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่2 (8คน)

  • 08/03/2023
  • 16:41:19
  • Sansanee Emprakot
  • 435

 ขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 8 คน  ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 - 16.00 น.  

* ขอให้นักศึกษาแจ้งวัน เวลา ที่สะดวกเข้ามารับด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานการเงินได้เตรียมข้อมูล โทร. 0-2-555- 2000 ต่อ  2411, 2416, 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th

Attach File    Attach File (For IOS)