fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
16
Mar

สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR)

  • 16/03/2023
  • 14:55:05
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 752

สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ขอเชิญเข้าร่วม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality : VR)
เพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ดำเนินโครงการวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ณ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ *ฟรีค่าใช้จ่าย