fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
20
Mar

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (X-DBR)

  • 20/03/2023
  • 16:42:48
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 635

โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) 

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (X-DBR) 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ 

รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ชั้น 4  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3510, 3818
LINE : https://lin.ee/jozU3Rs  
E-mail : bhrd@bid.kmutnb.ac.th