fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
13
Sep

ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

  • 13/09/2023
  • 10:52:22
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 796

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11755

Attach File    Attach File (For IOS)