fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
13
Sep

บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย

  • 13/09/2023
  • 11:30:12
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 373

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

Link:  https://forms.gle/GXJUGratdm26bS41A

 

แบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566

Link: https://forms.gle/ZxwYTeScKiARN79A8