fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
15
Sep

โครงการบรรยาย เรื่อง “แนะนำการสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ/ระดับชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

  • 15/09/2023
  • 14:20:47
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 366

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบรรยาย เรื่อง “แนะนำการสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ/ระดับชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” 

เพื่อแนะนำรายละเอียด หลักเกณฑ์ กระบวนการสมัครจนถึงการเบิกจ่าย ตอบข้อซักถาม ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับทุนดังกล่าว   

กำหนดจัดวันอังคารที่  19 กันยายน 2566  เวลา 09.30 -10.30 น.

แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Join Zoom Meeting  :  https://zoom.us/j/8419403202?pwd=akZFQTgyZFgwVFkxK0U2Q2twNW9JQT09

Meeting ID: 841 940 3202             Passcode: grad01

สามารถลงทะเบียนได้ที่ :    https://forms.gle/tDHDDmJ8bMov6UPy9

Link  “แนะนำการสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ/ระดับชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”  : https://youtu.be/PryWGn14vUM

เอกสารประกอบ  

Attach File    Attach File (For IOS)